24 kr/mån Webbpaket

Små och stora företagare,entreprenörer? En .BIZ domän passar er perfekt.

Ge era kunder möjligheten att enkelt hitta er på internet genom att registrera en .BIZ domän. Profilera ert företag med en utmärkande hemsida genom att registrera en .BIZ domän.

Who should register .biz?

Gör det lätt för era besökare att hitta er på internet. Visa världen att ni är ett företag med en utmärkande hemsidesadress. Er .BIZ domän kommer inte bara att förbättra era framtidsutsikter utan även öka er närvaro hos media och investerare.
Genom att registrera en .BIZ domän visar ni ert företags affärsfokusering. Om ni vill etablera ert företags närvaro på internet bör ni registrera en .BIZ domän.

Domänpriser vid nyregistrering

Period 1 år 3 år
Pris 208 kr 624 kr

Bearbetar...