Svenska Domäner Integritetspolicy

Senaste uppdatering: 2019-01-15 1. 1. Inledning

  Tack för att du har valt Svenska Domäner som din webbhotellsleverantör och domänregistrar!

  På Svenska Domäner är vi måna om att erbjuda dig en användarvänlig och säker upplevelse. Därför håller vi dig uppdaterad om våra tjänster, samt erbjuder skräddarsytt och relevant innehåll för dig. Behandlingen av personuppgifter och säkerheten därikring kommer alltid att vara en prioritet för oss. I den här integritetspolicyn kommer vi därför att förklara hur vi samlar in data, hur vi använder den och delar den, samt varför vi gör det, på ett förståeligt och transparent sätt. Vi kommer vidare att beskriva hur du kan hantera, redigera och radera dina personuppgifter enligt önskemål.

  Syftet med denna sekretesspolicy är att:

  1. Hjälpa dig förstå vilka personuppgifter vi samlar in, hur och varför vi använder dem, samt med vem vi delar dem,
  2. Förklara hur vi använder dina personuppgifter för att erbjuda dig en förbättrad upplevelse på vår hemsida,
  3. Förklara dina rättigheter och valmöjligheter gällande dina personuppgifter som vi samlar in och behandlar, samt hur vi beskyddar dem.

  I den här integritetspolicyn, kommer vi att hänvisa till Svenska Domäner vid namn, som ”vi”, ”vår hemsida” eller ”Svenska Domäner”. Vänligen läs igenom hela integritetspolicyn för att få en mer detaljerad bild av hur vi hanterar dina personuppgifter. 2. 2. Dina rättigheter

  Nedan finner du dina rättigheter och valmöjligheter gällande dina personuppgifter som vi sparar. Samtliga rättigheter kan åberopas enligt nedan eller genom att mejla oss på privacy@svenskadomaner.se eller genom att ringa +46 (0)8 - 570 339 00. Dina personuppgiftsrättigheter är att:

  • Bli informerad om behandlingen av personuppgifter. Mycket av detta förklaras i denna sekretesspolicy, men för vidare information kan du kontakta oss.
  • Få tillgång till personuppgifter som vi har registrerade. Du hittar några av personuppgifterna som finns registrerade hos oss på ”Kundcenter”. För tillgång till fler uppgifter, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande.
  • Begära korrigering av personuppgifter. Vi har en blankett för att uppdatera kunduppgifter i vår kunskapsbas. Du kan skicka in dem i pappersformat eller genom att scanna den underskrivna blanketten och skicka den via e-post. Vi accepterar endast auktoriserade (signerade) förfrågningar.
  • Begära borttagning av personuppgifter. Vi har en blankett för borttagning av personuppgifter i vår kunskapsbas. Förfrågan ka skickas i pappersform eller genom att scanna blanketten och skicka den via e-post. Du kan också skicka ett e-postmeddelande från din registrerade e-postadress. Om de berörda uppgifterna är kopplade till någon befintlig tjänst, kommer tjänsten att avslutas innan vi raderar personuppgifterna kopplade till den. Vi accepterar endast auktoriserade (signerade) förfrågningar.
  • Begära ett avslut på behandlingen eller insamlingen av personuppgifter. Du kan hantera viss behandling av personuppgifter, såsom användandet av e-postadresser för nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden, via ”Kundcenter”. Likaså kan du hantera behandlingen av personuppgifter som du tidigare givit oss samtycke till, såsom användandet av cookies och andra teknologier, vilket du också kan ändra i sidfoten på varje sida på www.svenskadomaner.se. Att inaktivera databehandling som är direkt kopplad till en befintlig och aktiv tjänst, kräver mer komplexa åtgärder, såsom att fullkomligt radera tjänsten eller ett helt kundkonto.
  • Begär flytt av personuppgifterna till dig själv eller en annan tjänsteleverantör. Vi kan exportera dina personuppgifter till dig i ett passande filformat.
  • Skicka klagomål till din dataskyddsmyndighet. I Sverige skickas klagomål direkt till Dataskyddsmyndigheten/Datainspektionen.

  Om du har några klagomål eller frågor angående ovanstående, vänligen kontakta oss via e-post på privacy@svenskadomaner.se eller ring +46 (0)8 - 570 339 00. 3. 3. Hur vi samlar in och använder personuppgifter

  Vi använder dina personuppgifter på olika sätt – hur vi använder och behandlar dem, beror på uppgifternas sort. Vårt huvudmål med detta är, däremot, alltid att kunna erbjuda dig bästa möjliga upplevelse på Svenska Domäner. Tabellerna nedan förklarar allt i detalj och visar vad vi gör och varför. Du kan se alla sektioner genom att scrolla eller välja specifika sektioner genom att klicka på sektionen som intresserar dig:

  1. 1. Namn, nationellt ID och kontaktinformation

   Personnummer sparas endast för svenska invånare.

   Så använder vi namn, nationellt ID och kontaktinformation Varför?
   Registrera domännamn. Krävs för att genomföra en domänregistrering och för att vi ska kunna genomföra vårt avtal med dig.
   SMS eller e-postmeddelanden som handlar om dina befintliga tjänster, såsom ett snart förfallodatum eller administrativa åtgärder som måste tas. För att genomföra vårt avtal med dig genom att underlätta den administrativa processen, genom att (t.ex.) bekräfta en aktivitet eller ändring på ditt konto, m.m.
   Nyhetsbrev om aktiviteter hos Svenska Domäner samt uppdateringar av plattformen. För att hålla dig uppdaterad om Svenska Domäner, om hur du bäst kan använda vår plattform och våra tjänster. Detta skickas endast med ditt samtycke.
   E-post om produkter och tjänster, erbjudanden, kampanjer och annat. För att hålla dig uppdaterad och informerad. Detta skickas endast med ditt samtycke.
   Upptäcka och förebygga bedrägeri. För att upptäcka och förebygga bedrägerier mot antingen dig och/eller mot Svenska Domäner.
  2. Betalningsinformation

   Så använder vi din betalningsinformation Varför?
   Meddela via brev om ofullständiga eller misslyckade betalningar till den registrerade betalningskontakten. Det är vårt ansvar att meddela dig om, t.ex., misslyckade eller ofullständiga betalningar eller annat som rör din betalning.
   Motta betalningar från och återbetala till ditt registrerade betalkort. För att genomföra vårt avtal med dig genom att kunna erbjuda dig tjänster och aktivera dem.
   Upptäcka och förebygga bedrägeri. För att upptäcka och förebygga bedrägerier mot antingen dig och/eller mot Svenska Domäner.
  3. Kontakthistorik

   Det du har berättat om på telefonen, skickat till oss via e-post eller skickat in via vårt ärendesystem.

   Så använder vi din kontakthistorik Varför?
   Erbjuda och följa upp tidigare kundservicekontakt och supportärenden. För att följa upp befintliga supportärenden. Vi vill kunna erbjuda bästa möjliga kundservicen.
   Utbilda vår personal och förbättra vårt utbud och tjänster. För att effektivisera vår kundservice och förbättra sätten vi jobbar på.
  4. Köphistorik och sparade artiklar

   Vad du tidigare köpt och även vad du placerad i kundvagnen.

   Så använder vi din köphistorik och sparade artiklar Varför?
   Kundvagnsfunktionalitet: för att kunna sälja domäner och tjänster till dig. För att genomföra vårt avtal: kan du inte placera artiklar i kundvagnen, kan du inte heller påbörja eller slutföra ett köp.
   Erbjuda rekommenderade tjänster Baserat på din köphistorik kan vi rekommendera rätt sorts tjänst till dig och ge dig tillgång till dem utefter dina berättigade intressen.
  5. Enhetsinformation och ditt användande av vår hemsida

   Informationen som sparas när du surfar på vår hemsida, så som din IP-adress, enhetstyp, och hur du rör dig på vår hemsida.

   Så använder vi din enhetsinformation och ditt användande av vår hemsida Varför?
   Förbättringar av hemsidan och standardiserade inställningar för dig. För att erbjuda dig den bästa möjliga köpupplevelsen genom att implementera standardinställningar, såsom korrekt språk, när du surfar på vår hemsida.
   Beräkning av prisinformation för regionen som du surfar från. För att kunna erbjuda dig de bästa möjliga erbjudandena.
   Skydda vår hemsida. För att förebygga och upptäcka bedrägerier, samt bemöta våra lagliga skyldigheter att skydda din data.

   Du måste inte dela med dig av någon av ovanstående information till oss. Om du inte ger oss tillåtelse till vissa data, däremot, kommer du inte att kunna köpa eller tillhandahålla vissa av våra tjänster. Du kommer inte heller att kunna få uppleva vår kundupplevelse i helhet. Det är dock ditt val – vi respekterar det. 4. 4. Delning av personuppgifter

  Vi vill inte, och kommer inte, sälja dina personuppgifter till någon tredje part – inklusive namn, adress, e-postadress och betalkortsinformation. Vi vill förtjäna och behålla din tillit och tror att skyddandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna uppnå det.

  Vi delar, däremot, personuppgifter med följande företagskategorier för att du ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Alla dessa företagskategorier och hur vi använder dem följer nedan:

  • Top Level Domänleverantörer (ex: IIS, DK Hostmaster och SIDN): registrering av domäner
  • Tredje Parts Domänleverantörer (ex: Tucows och Key Systems): registrering av vissa toppdomäner
  • Betalningslösningar (ex: DIBS): hantering och genomförande av ditt köp
  • Marknadsföringspartners (ex: Facebook och Google): för att kunna erbjuda dig relevant och skräddarsytt innehåll
  • Kreditupplysningar (ex: Credit Safe): bakgrundskoll inför en registrering och/eller ett köp
  • Rättsväsende och bedrägeribekämpning: förebyggande och hantering av bedrägerier

  Vi kan komma att dela samlad, men anonym, information och statistik om våra kunder. Innan vi gör det, kommer vi att försäkra oss om att uppgifterna är anonymiserade till den grad att du inte kan identifieras som privatperson.

  Domänregistreringsprocessen kräver att domänägarens kontaktinformation är tillgänglig offentligt på WHOIS-tjänsten. Med lanseringen av GDPR, har WHOIS nu privatiserat all information om privata domänägare som standard. Informationen är alltså inte längre tillgänglig, förutom för speciellt utvalda parter så som polisen. Några av våra domänleverantörer såsom IIS och Tucows följer dessa sekretessregler genom att använda WHOIS. 5. 5. Marknadsföringsmeddelanden

  Med ditt samtycke, kan vi komma att skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post, för att hålla dig uppdaterad med nyheter, guida dig i att förstå vår plattform och våra tjänster och varför de skulle kunna vara av intresse för just dig.

  Du kan, närsomhelst, avsluta både utskicken av marknadsföringsepost och vårt nyhetsbrev, eller välja bort ett av de två alternativen. Så här kan du avregistrera dig:

  • Genom dina kontoinställningar
  • Genom att klicka på ”Avregistrera mig” länken i alla e-postmeddelanden från oss
  • Genom att kontakta vår kundtjänst via e-post på support@svenskadomaner.se

  När du har avregistrerat dig, kommer vi att uppdatera våra system så snabbt som möjligt för att du inte ska motta någon e-post som du avregistrerat dig från. Vänligen håll i åtanke att det kan ta lite tid medan våra system uppdateras, vilket resulterar i att du kan komma att få någon e-post medan vi behandlar din avregistreringsförfrågan.

  Genom att avsluta all marknadsföring via e-post, kommer du inte att avsluta kommunikationen från oss rörande ditt konto som krävs för att vi ska tillhandahålla vår tjänst. Dessa meddelanden kan, t.ex. beröra: information om domänregistreringen/domänupphörandet, tillhandahållandet av våra tjänster och avslutandet av dem, betalningsbekräftelser och andra bekräftelser rörande ändringar eller tillägg på ditt konto, m.m. 6. 6. Digital reklam från Svenskadomaner.se

  Svenskadomaner.se gör också reklam online för att kunna hålla dig informerad om dina berättigade intressen, samt för att uppdatera dig om och hjälpa dig att hitta och se våra produkter och tjänster. Nedan följer de olika digitala annonsverktygen som vi använder:

  • Banners och digitala annonser för att nå dig på hemsidor och appar utanför Svenskadomaner.se,
  • AdWords för att nå dig på sökmotorerna,
  • Olika digitala marknadsföringsnätverk och ad exchanges,
  • Olika sorters annonsverktyg så som web beacons, pixlar, annonstaggar, cookies och mobila identifikatorer. Du kan läsa mer om vårt användande av Cookies och Pixeltaggar i sektion 7 i denna Sekretesspolicy,
  • Specifika tjänster, så som Google Analytics listor och Facebook Custom Audiences.

  Den digitala annonseringen som når dig kommer att vara baserad på de personuppgifter du har registrerade hos oss, på ditt tidigare användande av vår hemsida (såsom sidor du besökt eller artiklar du placerat i kundvagnen), eller på tidigare engagemang med digitala annonser från Svenskadomaner.se

  6.1. Svenska Domäners användning av Googles tjänster:

  Display Advertising anknytning till Google Analytics - Vi använder denna för att kunna erbjuda intressebaserad annonsering, tredjeparts målgruppsdata och information från Doubleclick cookien.

  Remarketing genom Google Analytics för Display Advertising - Vi kopplar ihop statistik från Google Analytics och dess cookies med vårt AdWords konto och Doubleclick-cookien.

  Adwords Remarketing - Vi kopplar ihop information från Google Analytics med Adwords-nätverket.

  Vi kombinerar användarstatistiken om vår hemsida som vi får från Google Analytics med ytterligare information från tredjepartstjänster (Googles annonseringscookies) för att kunna erbjuda relevant annonsering om våra produkter online.

  Är du inte intresserad av att bli nådd av relevant annonsering genom vårt användande av Googles tjänster, kan du ta bort denna funktion via http://www.google.com/settings/ads eller genom att använda någon av följande hemsidor:
  - http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
  - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  - Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att vi samlar information via Google, genom dina cookie-inställningar på www.svenskadomaner.se (längst ner i höger hörn). 7. 7. Cookies, pixlar och annan teknologi

  Vi samlar information, som kan komma att innehålla personuppgifter, från din webbläsare när du använder Svenskadomaner.se. Vi använder cookies, pixeltaggar och annan teknologi för att samla in denna information, som kan komma att innehålla:

  • IP-adress;
  • Unik cookieidentifierare, cookieinformation och information om din enhet har mjukvara för att få tillgång till vissa funktioner;
  • Unik enhetsidentifierare och enhetstyp;
  • Domän, webbläsare och språk;
  • Land och tidszon;
  • Tidigare besökta hemsidor;
  • Information om ditt engagemang med vår hemsida såsom klickbeteende, köp och förvalda inställningar; och
  • Åtkomsttider och referenshemsidor.

  Tredje parter kan också komma att samla personuppgifter via vår hemsida genom cookies och widgetar. Dessa tredje parter samlar också in personuppgifter direkt från din webbläsare och behandlingen av dess faller under deras respektive sekretesspolicyer.

  Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra din användning av vår hemsida och våra tjänster, men också för att förstå dina preferenser (såsom språk). Vi kan, därför, erbjuda tjänster och förbättra våra rekommendationer, samt din upplevelse på Svenskadomaner.se. Vi använder också dessa för att få tillgång till samlade data om hemsidestrafik och hemsidesengagemang, för att fastslå trender och statistik som hjälper oss förbättra vår hemsida. Vi använder vanligtvis tre sorters cookiekategorier på vår hemsida:

  • Funktionella: Dessa cookies krävs för grundläggande hemsidesfunktioner och är därför alltid aktiverade. Bland annat finns cookies som kommer ihåg var på hemsidan du varit under en session. De möjliggör också ett köp och kundvagnsfunktionaliteten, samt hjälper dig under säkerhetsproblem och ser till att reglerna följs.
  • Prestanda: Cookies som tillåter oss att förbättra hemsidesfunktionaliteter genom att spåra användandet. Vidare hjälper de till med hemsidans hastighet, i behandlingen av dina förfrågningar och att komma ihåg dina förinställda preferenser. Om du inaktiverar dessa cookies, kan du komma att få irrelevanta rekommendationer och uppleva en mycket långsammare sajt.
  • Sociala medier och annonsering: Sociala mediecookies ger dig möjligheten att koppla dig till dina sociala profiler, men även att dela innehåll från vår hemsida på din profil. Tredje partsannonscookies samlar information för att kunna visa dig relevanta annonser, både på och utanför vår hemsida. I några former behandlar dessa cookies dina personuppgifter för att kunna åstadkomma detta. Inaktiverar du dessa cookies, kommer du troligtvis att få irrelevant reklam och/eller inte kunna koppla eller dela innehåll till dina sociala nätverk effektivt.

  Du kan ändra dina förinställningar om vår cookieanvändning genom att besöka ”Cookieinställningar” i botten av alla våra sidor.

  För en tydlig och uppdaterad sammanfattning om alla tredjepartscookies som aktiveras på din webbläsare, rekommenderar vi att du laddar ner ett plugin avsett för detta. Du kan också välja att bli varnad varje gång en cookie aktiveras eller inaktivera användandet av cookies helt. Detta görs genom dina webbläsar- och enhetsinställningar. Varje webbläsare och enhet ser olika ut, men funktionerna för att ändra dina cookieinställningar hittas under ”Hjälpmeny”. Kom ihåg, om du inaktiverar cookies helt, kommer hemsidesfunktioner- och tjänster som gör vår hemsida användarvänlig inte att fungera. 8. 8. Dina personuppgifter och länder utanför Europa

  Några av våra leverantörer arbetar utanför Europa i länder som Kanada. För att kunna genomföra vårt avtal med dig (att kunna registrera domäner), måste vi dela din kontaktinformation med dem. Deras behandling av personuppgifter är i enlighet med Europakommissionens standardiserade dataskyddslagar.

  För mer information om hur vi skyddar dina personuppgifter, vänligen se sektion 11 i denna Sekretesspolicy. 9. 9. Lagring av personuppgifter

  Vi lagrar de personuppgifter som du registrerat hos oss så länge du har ett befintligt konto hos oss och så länge det krävs för att tillhandahålla våra tjänster, eller så länge som det krävs för att slutföra endast kundtjänstrelaterad- eller trendrapportering.

  Vi sparar dina personuppgifter efter borttagning om det berör en eller flera av följande situationer: upptäckandet eller förebyggandet av bedrägerier, en dispyt, genomdrivandet av våra villkor, uppfyllandet av lagar eller föreskrifter. I detta fall behåller vi dina personuppgifter fram till dess att ärendet är avbrutet, avslutat eller löst. 10. 10. Barn

  Vi tillhandahåller inte webbhotell, domänregistreringar eller andra tjänster på vår hemsida till barn under 18 år. Vi tillhandahåller inte medvetet någon av våra tjänster till någon under 18 år. Om du är under vår användarålder, får du inte använda våra tjänster eller domäner.

  Om du är en förmyndare för en person under 18 år med vetskap om att de tillhandahållit våra tjänster, vänligen kontakta oss genom ett e-postmeddelande till privacy@svenskadomaner.se eller genom att ringa till +46 (0)8 - 570 339 00 och kräv att få utöva dina rättigheter som förmyndare.

  Om tillkännagivet för oss att vi har tillhandahållit tjänster till någon under 18 år, kommer vi att vidta effektiva åtgärder för att ta bort alla personuppgifter och troligen också avsluta det kontot och tjänsterna med effektiv verkan. 11. 11. Hur vi skyddar dina personuppgifter

  Vårt mål är att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Tyvärr är inget system felfritt. Vi har införlivat olika policyer, såsom anonymisering, kryptering och policyer för dataåtkomst och lagring för att vara extra säkra och beskyddade mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i vårt system.

  Vi ber dig också att noggrant välja dina lösenord och hålla dem privata, eftersom det är nyckeln till ditt konto, samt alla tjänster och din kontoinformation hos Svenskadomaner.se 12. 12. Ändringar i denna Sekretesspolicy

  Vi kan komma att göra ändringar i denna sekretesspolicy. När vi gör detta, kommer du att bli meddelad via e-post. Vi kan också komma att meddela dig i förväg vid en ändring om den påverkar dig direkt. Även detta meddelande skickas via e-post. Vänligen läs dessa e-postmeddelanden extra noga. 13. 13. Så kontaktar du oss

  Om du:

  • Har några frågor eller feedback på den här integritetspolicyn.
  • Skulle vilja att vi slutar behandla dina personuppgifter
  • Vill skicka ett klagomål
  • Vill utöva någon av dina rättigheter

  Kontakta vårt Dataskyddsteam via e-post på privacy@svenskadomaner.se eller genom att ringa supporten på 08 - 570 339 00. Vidare, kan du också skriva ett brev till vår adress:

  Svenska Domäner
  Armaturvägen 3 C
  136 50 Haninge

  Svenska Domäner är ansvariga för samlingen, behandlingen och beskyddandet av personuppgifter såsom beskrivet i denna sekretesspolicy.

Ladda ner INTERGRITETSPOLICY


Bearbetar...