24 kr/mån Webbpaket

Bli .GLOBAL

Visa din webbplats inom alla geografiska och kommersiella gränser genom att registrera .GLOBAL.

Who should register .global?

.GLOBAL är aktuellt för varumärken och företag oavsett storlek, liksom för idéer, ideella organisationer och evenemang.

Domänpriser vid nyregistrering

Period 1 år 3 år
Pris 886 kr 2 658 kr

Bearbetar...