Så påverkar ett SSL-certifikat din närvaro i sökmotorerna

SSL-certifikat

Albin Sandberg arbetar på Adsight, vilka hjälper företag med digital marknadsföring, och i denna artikel reder han ut hur ett SSL-certifikat kan påverka din närvaro i sökmotorer som Google.

En bra närvaro på Google och andra sökmotorer blir idag allt viktigare för de företag som vill hänga med i digitaliseringen, öka sin varumärkeskännedom och samtidigt ha möjlighet att generera tiotusentals glödheta leads. Något som däremot kan sätta stopp för såväl bra positioner i sökmotorerna som konverteringar är osäkra webbplatser som inte använder sig utav ett SSL-certifikat.

Vad är ett SSL-certifikat?

SSL är en förkortning för Secure Sockets Layer, vilket är en säkerhetsteknologi som bland annat ser till att din webbplats tillhandahåller en både säker och krypterad länk mellan dess server och de som besöker den.

Det är alltså ett sätt att säkerställa att ingen tredje part kan komma åt skadliga uppgifter om användarna eller installera skadliga program på deras enheter, samtidigt som det för besökarna påvisar att webbplatsen är den som den utger sig för att vara. På webbplatser indikerar HTTPS om de använder sig utav SSL eller inte:

För att kortfattat beskriva ett SSL-certifikat skulle man alltså bäst kunna likna det med ett pass – ett sätt att påvisa webbplatsens identitet.

Låter det krångligt? Läs då Svenska Domäners tidigare artikel SSL – vad är det och varför är det viktigt?, där du får en mer djupgående förklaring på vad denna säkerhetsteknologi innebär och varför den är viktig ur ett säkerhetsperspektiv.

SSL ur ett SEO-perspektiv

Att skaffa ett SSL-certifikat är däremot inte endast positivt ur ett säkerhetsperspektiv, utan det är också något som kan ge dig bättre positioner i sökmotorjätten Google. Låt mig förklara varför!

Redan i augusti 2014 meddelade Google att man börjar använda sig utav HTTPS som en rankningsfaktor. Det vill säga någonting som påverkar vilken position din webbplats får bland sökresultaten. Man välkomnade uppdateringen med följande meddelande:

”Säkerhet är vår högsta prioritet. Därför har vi under de senaste månaderna genomfört tester för att se hur våra algoritmer hanterar webbplatser med en säker och krypterad anslutning. Resultatet har varit positivt och därför har vi nu valt att börja använda HTTPS som en rankningssignal.”

I samband med detta var man dock även noga med att påpeka att förändringen då bara påverkade 1% av alla sökresultat, men att det troligtvis skulle komma att utökas allt eftersom. Så vad har då egentligen hänt under dessa fyra år? Och hur kan implementerandet av ett SSL-certifikat påverka dina positioner i sökmotorerna idag?

Undersökningar visar att…

En hel del marknadsförare har funderat över detta genom åren och många har även gjort undersökningar för att försöka ta reda på hur mycket användandet av HTTPS påverkar dina positioner i sökmotorerna.

Den kanske mest övergripande undersökningen som gjorts inom ämnet genomfördes dock under 2016 då Brian Dean, SEMrush, Ahrefs, SimilarWeb och MarketMuse bestämde sig för att analysera hela 1 miljon (!) sökresultat för att se om det fanns något samband mellan användandet av HTTPS och högre positioner.

Vad de kom fram till var att användandet av HTTPS har måttligt inflytande över de högre positionerna. Se bild nedan:

Det finns dock andra aktörer som upplevt en betydligt större skillnad efter att de börjat använda sig utav HTTPS. Företaget Cloudtec såg nämligen sina topp 10 placeringar mer än fördubblas efter att de migrerat till säkerhetsteknologin:

Användarupplevelse

Bara ett år efter att man börjat använda HTTPS som en rankningsfaktor, implementerade Google en ny algoritm som använder sig utav artificiell intelligens. Denna nya algoritm fick namnet RankBrain och hjälper Google att förse dess användare med mer relevanta resultat.

Det som gör denna algoritm så unik är att den till stor del fokuserar på hur dina besökare integrerar med din webbplats, varpå den sorterar sökresultaten därefter. De kanske tre största faktorerna som RankBrain inriktar sig på är:

  1. Antalet procent av användare som klickar på just ditt sökresultat (CTR)
  2. Hur många som lämnar sidan (Bounce Rate)
  3. Hur länge besökare stannar på din sida (Dwell Time)

Så vad har då detta med användandet av HTTPS att göra kanske du funderar?

Jo, om en webbplats inte använder sig utav en krypterad anslutning markerar nämligen Google sedan en tid tillbaka (de flesta webbplatser) som ”inte säker”, vilket kan se ut på följande sätt:

Som du kanske förstår vill de flesta internetanvändarna inte surfa på en webbplats som Google markerar som ”inte säker”, vilket gör att bounce raten ökar och dwell timen minskar. Något som i sin tur leder till att dina positioner försämras.

Har du däremot ett giltigt SSL-certifikat på din webbplats kan detta istället medföra att besökarna väljer att klicka sig vidare på din sida och stanna kvar längre, vilket istället kan leda till bättre positioner.

PS! I slutet juli, det vill säga i slutet av den här månaden, kommer Google att börja markera samtliga webbplatser som inte använder sig utav HTTPS som ”inte säker”. Har du inte implementerat denna säkerhetsteknologi redan, är det hög tid att göra det nu!

Sammanfattningsvis

Implementerandet av ett SSL-certifikat har en direkt positiv, om än liten, påverkan på dina placeringar i sökjätten Google. Än viktigare är det för att förbättra användarupplevelsen, minska bounce raten och öka tiden som besökarna stannar på sidan, vilket har en väldigt stor påverkan på dina placeringar.

Att en webbplats använder sig utav en krypterad anslutning kommer bara att bli viktigare och viktigare för att knipa bra positioner i sökmotorerna, men man får inte heller glömma att Google använder sig utav hundratals olika faktorer innan de avgör vilken placering du får bland sökresultaten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.