Kunskapscenter

Vad händer när jag säger upp mitt abonnemang?

Domän abonnemang

Det finns flera olika scenarion som slutligen leder till att domänen förfaller eller flyttas från oss vilket är ultimata händelser som innebär att domänen inte längre administreras av Svenska Domäner och att status för abonnemanget ändras till Uppsagd (slutligt).

Vanlig uppsägning

Om det finns en explicit begäran för en vanlig uppsägning kommer systemet inte att försöka förnya abonnemanget automatiskt. Det innebär att inga förnyelseaviseringar kommer att genereras för detta abonnemang framöver och om det redan finns en avisering skapad kommer den att annulleras. Under tidsperioden mellan behandlad uppsägning och förfallodatum, kommer domänabonnemanget att ha status Uppsägning Initierad och uppsägningen kan ångras när som helst utan tilläggskostnad.

Efter behandlad uppsägning kommer domänabonnemanget att fortsätta att fungera som vanligt fram till förfallodatum när

  • Det blir automatiskt inaktiverat om domänen inte har förfallit ännu. Detta scenario är endast möjligt för domänabonnemang med betalningsperiod kortare än 1 år. Observera att det inte går att registrera domäner med kortare betalningsperiod än 1 år längre men vi har fortfarande stöd för existerande abonnemang som har kortare betalningsperiod. Läs nedan om uppsägning efter inaktivering.
  • Det ändras till Uppsagd om domänen har förfallit. I detta fall, kan abonnemanget återställas upp till 3 månader efter förfallodatum.
Omgående uppsägning

Detta scenario förutsätter en begäran om omgående uppsägning enligt vilken domänen kommer att inaktiveras omgående. Läs nedan om uppsägning efter inaktivering.

Uppsägning av obetalt abonnemang

Om ni inte betalar för ert abonnemang, när vårt system upptäcker att domänen är förfallen, kommer inga framtida förnyelseaviseringar att genereras för detta abonnemang och redan skapad avisering som inte kunde debiteras kommer att annulleras. Status för abonnemanget ändras till Uppsagd. I detta fall, kan abonnemanget återställas upp till 3 månader efter förfallodatum.

Uppsägning genom transfer till annan registrar

I detta fall, kommer systemet inte att försöka förnya domänen automatiskt. Det innebär att inga framtida förnyelseaviseringar kommer att genereras och redan skapade obetalda aviseringar kommer att annulleras. Status för abonnemanget ändras till Uppsagd. Observera att abonnemanget i detta fall inte kan återställas eftersom det har flyttats iväg.

Uppsägning efter inaktivering

Medan domänabonnemang är inaktiverat är det inte tillgängligt för användning även om domänen inte har förfallit. Efter att systemet upptäcker att domänen har förfallit, ändras status för abonnemanget till Uppsagd. I detta fall, kan abonnemanget återställas upp till 3 månader efter förfallodatum.

Tilläggstjänst abonnemang

Det finns flera olika scenarion som slutligen leder till att tilläggstjänsten termineras vilket är en ultimat händelse som innebär att status för abonnemanget ändras till Uppsagd (slutligt).

Vanlig uppsägning

Om det finns en explicit begäran för en vanlig uppsägning kommer systemet inte att försöka förnya abonnemanget automatiskt. Det innebär att inga förnyelseaviseringar kommer att genereras för detta abonnemang framöver och om det redan finns en avisering skapad kommer den att annulleras. Under tidsperioden mellan behandlad uppsägning och förfallodatum, kommer abonnemanget att ha status Uppsägning Initierad och uppsägningen kan ångras när som helst utan tilläggskostnad.

Efter behandlad uppsägning kommer tilläggstjänsten att fortsätta att fungera som vanligt fram till förfallodatum när

  • Tilläggstjänsten nedgraderas till ett kostnadsfritt Domänkonto för att bibehålla DNS inställningarna och eventuella vidarebefordringar om den är kopplad till en Premium domän. Domänkontots livscykel följer därefter domänen det är anslutet till.
  • Tilläggstjänsten termineras och status för den ändras till Uppsagd om den är kopplad till en Billig domän eller inte kopplad till någon domän alls. I detta fall, kan abonnemanget återställas upp till 30 dagar efter termineringen.
Omgående uppsägning

Detta scenario förutsätter en explicit begäran om omgående uppsägning enligt vilken systemet instrueras att inte förnya abonnemanget automatiskt, eventuella skapade aviseringar annulleras och tilläggstjänsten termineras omgående. I detta fall, kan abonnemanget återställas upp till 30 dagar efter termineringen.

Uppsägning efter inaktivering

Medan abonnemanget är inaktiverat är det inte tillgängligt för användning, men är ännu inte terminerat, vilket sker 90 dagar efter förfallodatum när

  • Tilläggstjänsten nedgraderas till ett kostnadsfritt Domänkonto för att bibehålla DNS inställningarna och eventuella vidarebefordringar om den är kopplad till en Premium domän. Domänkontots livscykel följer därefter domänen det är anslutet till.
  • Tilläggstjänsten termineras och status för den ändras till Uppsagd om den är kopplad till en Billig domän eller inte kopplad till någon domän alls. I detta fall, kan abonnemanget återställas upp till 30 dagar efter termineringen.

100% tycker att artikeln var hjälpsam.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...