Vad händer med min domän/tjänst när jag säger upp mitt abonnemang?

Efter en fullständig uppsägning, avslutas din tjänst, kommande betalningar avbryts och din data raderas.

När du sagt upp din domän släpps den fri och administreras inte längre av Svenska Domäner. Den är åter på marknaden för vem som helst att köpa via olika registrarer som Svenska Domäner.

Uppsägningsval

Uppsägning dvs. att avsluta ett abonnemang permanent, kan görs vid olika punkter, vid förfallodatum eller omgående.

Uppsägning vid förfallodatum

Om vi får in en begäran om en uppsägning vid förfallodatum kommer vi helt enkelt avbryta kommande förnyelser och betalningsaviseringar. Under tidsperioden mellan begäran om uppsägning och förfallodatum, kommer abonnemanget att ha statusen Uppsägning Initierad och uppsägningen kan ångras utan tilläggskostnad.

Domänen fortsätter att fungera som vanligt fram till förfallodatum när:

  • den ändras till Uppsagd om domänen har förfallit. Abonnemanget kan återställas under de första 3 månaderna före förfallodatumet.
  • den blir automatiskt inaktiverad om betalningsperioden är kortare än 1 år och domänen ännu inte hunnit förfalla. Det går inte längre att registrera domäner med kortare betalningsperiod än 1 år men har fortfarande stöd för existerande kortfristiga abonnemang.

Tjänsten fortsätter att fungera som vanligt fram till förfallodatum när:

  • den termineras och status för den ändras till Uppsagd om den är kopplad till en Billig domän eller inte kopplad till någon domän alls. I detta fall, kan abonnemanget återställas upp till 30 dagar efter termineringen.
  • eller den nedgraderas till ett kostnadsfritt Domänkonto för att bibehålla DNS inställningarna och eventuella vidarebefordringar om den är kopplad till en Premium domän. Domänkontots livscykel följer därefter domänen det är anslutet till.

Omgående uppsägning

Om vi får in en begäran om omgående uppsägning, inaktiveras domänen/tjänsten omedelbart och kan återställas inom 3 månader för tjänster och 30 dagar för domäner.

100% tycker att artikeln var hjälpsam.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...