Kunskapscenter

Hur säger jag upp mitt domännamn/tilläggstjänst?

För att avsluta ett abonnemang så kan detta ske med e-post från den registrerade kontaktadressen, ett öppnat supportärende i Kundcenter eller skriftligen via Svenska Domäners uppsägningsblankett. Svenska Domäner behöver få uppsägningen senast 30 dagar innan förfallodatum för att en tjänst inte ska förnyas. Om en uppsägning inkommer efter en redan genomförd förnyelse kommer den att avse nästa förnyelsetillfälle.
Uppsägningsblanketten finner ni här:
Ladda ner uppsägningsblankett

Nedan följer förklaring om de olika val ni kan göra på blanketten.

Uppsägning av en tjänst innebär att ni stoppar förnyelsen av ert abonnemang permanent. Uppsägningen kan avse både domännamn och tilläggstjänst knuten till det på samma gång och beroende på de optioner som finns på uppsägningsblanketten finns det flera möjliga scenarion.

Vanlig uppsägning av tilläggstjänst

Det enklaste scenariot avser uppsägning av en tilläggstjänst och det görs genom att endast markera optionen "Jag önskar att säga upp tilläggstjänst kopplad till ovanstående domännamn" (2). Tilläggstjänsten kommer med detta val att avslutas och raderas på förfallodatum.

Omgående uppsägning av tilläggstjänst

Om ni önskar avsluta er tilläggstjänst omgående för att den inte ska vara aktiv markerar ni även optionen "Vid uppsägning av tilläggstjänst önskar jag inaktivera och ta bort tjänsten omgående" (2 & 3). Uppsägningen av tilläggstjänsten kommer att ske omgående och alla tjänster inklusive (e-post, DNS och webb) avslutas när uppsägningen är behandlad.

Vanlig uppsägning av domän

För att säga upp ert domänabonnemang markerar ni "Jag önska att säga upp registreringen av ovanstående domännamn" (1).

Om domännamnet är en Premium domän och har en tilläggstjänst knuten till sig (tilläggstjänst med samma domännamn) kommer även tilläggstjänsten att sägas upp automatiskt utan att valet "Jag önskar att säga upp tilläggstjänst kopplad till ovanstående domännamn" behöver vara markerat (2).

Omgående uppsägning av domän

Detta scenarion kallas omgående inaktivering av domännamnet och är en variant av det föregånde med tillägget "Vid uppsägning av tilläggstjänst önskar jag inaktivera och ta bort tjänsten omgående" markerat (1 & 3).

Liksom föregående, om domännamnet är en Premium domän och har en tilläggstjänst knuten till sig (tilläggstjänst med samma domännamn) kommer även tilläggstjänsten att sägas upp automatiskt och avslutas omgående utan att valet "Jag önskar att säga upp tilläggstjänst kopplad till ovanstående domännamn" är markerat.

Efter att ni har fyllt i blanketten och markerat rätt option, skicka blanketten till oss per e-post, fax eller post.

Uppsägning är giltig först efter att Svenska Domäner har bekräftat uppsägningen via e-post till den registrerade kontaktadressen.

Svenska Domäner

Armaturvägen 3 C
136 50 Haninge
Fax: +46.857033955
support@svenskadomaner.se

Se vad som sker med ert abonnemang efter att vi har mottagit och behandlat er uppsägning.

50% tycker att artikeln var hjälpsam.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...