Vilken adress skickas mina fakturor/avier till?

Vid fakturering använder vi den adress som registrerats i kundkontot, under Förvald mottagare alternativt Anpassad mottagare.

Förvald mottagare

Förvald mottagare genereras utifrån den adress du angivit när du registrerat dig som kund hos oss. Notera att om du ändrar Förvald mottagare (vid uppdatering av kontaktuppgifter) kommer även faktureringsadressen att ändras.

Anpassad adress

Anpassad adress används när du vill få fakturor till en annan adress än den du är folkbokförd på, eller angivit när du blev kund hos oss, tex. adressen till kontor eller din revisor.

Automatisk uppdatering av faktureringsadress vid adressändring

Vid kreditgodkännande kontrollerar vi adressen via upplysningsföretag. Om vi upptäcker en adressändring uppdateras Förvald mottagare i kundprofilen så att fakturor skickas till korrekt adress. Om du har valt en Anpassad mottagare kommer den inte att ändras även om vi vi upptäcker en genomförd adressändring, då denna adress kan vara skild från din folkbokföringsadress.

Ändring av faktureringsadress efter utställan, debiteras

Informationen på en faktura t.ex. adressen, kan ändras även när fakturan är utställd men inte ännu är betald. Detta medför handpåläggning, kreditering av existerande faktura samt utställan av ny faktura, därför debiterar vi en administrativ avgift för alla ändringar på utställda fakturor.

Denna artikel har inte blivit rankad ännu.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...