Parkerad domän (Alias) jämfört med Tilläggsdomän (Hemsida)

Parkerad domän (Alias)

För en Parkerad domän ingår egen dns och e-post hantering men den kan inte ha en egen hemsida. Istället för egen hemsida, kan domänen vara en alias till hemsidan som visas för tilläggstjänstens primär domän, som en alias för hemsidan.

Parkerade domäner används för:
- DNS hantering för domänen;
- E-post hantering för domänen;
- registrering av domänen för framtida bruk;
- för att ha flera domäner som visar er primära domän;
- för att skydda er mot vanliga felstavningar av er registrerade primär domän.

Tilläggsdomäner (Hemsidor)

Med ytterligare tillägg till funktionerna som ingår i Parkerade domäner. Tilläggsdomänerna är kopplade till en egen mapp i public_html och visar därmed en egen/annan hemsida än er primär domän, likt ytterligare en primär domän. För att ha en alias till en Tilläggsdomän, kan ni inte använda en Parkerad domän utan behöver använda en annan Tilläggsdomän med en särskild inställning (se instruktioner nedan). Detta ger er möjlighet att ha flera hemsidor i er tilläggstjänst (kontrollera ert webbhotell för att se antalet tilläggsdomäner ni kan använda).

Tilläggsdomäner används för:
- alla exempel ovan som gäller för Parkerade domäner;
- skapa en hemsida med unikt innehåll.

Tabellen nedan visar grundläggande skillnader mellan Parkerade och Tilläggsdomäner gällande inkluderade tjänster och ansluten data.

Tjänster DNS E-post Hemsida
Tilläggsdomän Egen Egen Egen/Alias
Parkerad Egen Egen Alias

Följ instruktionerna nedan för att lägga till Parkerad eller Tilläggsdomän i er tilläggstjänst.

Jag har domänen registrerad hos Svenska Domäner

Q1: Hur lägger jag till domänen som Tilläggsdomän (hemsida)?

Innan ni kan lägga till domänen som en tilläggsdomän i ert webbhotell behöver ni säkerställa att det har stöd för tilläggsdomäner.

Se vilka Mulitidomäntjänster som har stöd för tilläggsdomäner.

What to do?

Följ stegen nedan för att lägga till domänen som en tilläggsdomän.

Om ni redan är i Kontrollpanelen för er tilläggstjänst navigera till sidan Tilläggsdomäner. I annat fall

 1. Navigera till domänsidan i Kundcenter.
 2. Scrolla ner till sektionen Ansluten tilläggstjänst.
 3. Klicka på lägg till som tilläggsdomän (hemsida) länken. Sidan Tilläggsdomäner visas.
 4. Ange domännamn, subdomän och directory.
  Observera att om ni lägger till en tilläggsdomän som alias för en annan tilläggsdomän, ska directory värdet vara detsamma som för den andra tilläggsdomänen.
 5. Klicka på knappen Lägg till.
  Om domänen redan distribueras inom Svenska Domäners plattform kommer ett fel att visas. Om det är er domän, kontakta support för hjälp med att lägga till er domän som tilläggsdomän.
 6. När er domän har lagts till som tilläggsdomän, visas ett meddelande innehållande en länk som tar er tillbaka till domänsidan för att kontrollera om det finns några DNS problem för domänen.

Se videofilm nedan som visar ovanstående steg:

Q2: Hur lägger jag till domänen som parkerad domän (alias)?

Innan ni kan lägga till domänen som en parkerad domän behöver ni säkerställa att ni har en tilläggstjänst som har stöd för parkerade domäner.

Se vilka Mulitidomäntjänster som har stöd för parkerade domäner.

What to do?

Följ stegen nedan för att lägga till domänen som en parkerad domän.

Om ni redan är i Kontrollpanelen för er tilläggstjänst navigera till sidan Alias. I annat fall

 1. Navigera till domänsidan i Kundcenter.
 2. Scrolla ner till sektionen Ansluten tilläggstjänst.
 3. Klicka på lägg till som parkerad domän (alias) länken. Sidan Alias visas.
 4. Ange domännamn. Klicka på knappen Lägg till.
  Om domänen redan distribueras inom Svenska Domäners plattform kommer ett fel att visas. Om det är er domän, kontakta support för hjälp med att lägga till er domän som tilläggsdomän.
 5. När er domän har lagts till som parkerad domän, visas ett meddelande innehållande en länk som tar er tillbaka till domänsidan för att kontrollera om det finns några DNS problem för domänen.

Se videofilm nedan som visar ovanstående steg:

Jag har domänen registrerad någon annanstans

Q3: Hur lägger jag till domänen som Tilläggsdomän (hemsida)?

Innan ni kan lägga till domänen som en tilläggsdomän i ert webbhotell behöver ni säkerställa att det har stöd för tilläggsdomäner.

Se vilka Mulitidomäntjänster som har stöd för tilläggsdomäner.

What to do?

Följ stegen nedan för att lägga till domänen som en tilläggsdomän.

Om ni redan är i Kontrollpanelen för er tilläggstjänst navigera till sidan Tilläggsdomäner. I annat fall

 1. Navigera till tilläggstjänstens huvudsida i Kundcenterto.
 2. Scrolla ner till sektionen Distribuerade domäner
 3. Klicka på lägg till som tilläggsdomän (hemsida) länken. Sidan Tilläggsdomäner visas.
 4. Ange domännamn, subdomän och directory.
  Observera att om ni lägger till en tilläggsdomän som alias för en annan tilläggsdomän, ska directory värdet vara detsamma som för den andra tilläggsdomänen.
 5. Klicka på knappen Lägg till.
  Om domänen redan distribueras inom Svenska Domäners plattform kommer ett fel att visas. Om det är er domän, kontakta support för hjälp med att lägga till er domän som tilläggsdomän.
 6. När er domän har lagts till som tilläggsdomän, visas ett meddelande innehållande en länk som tar er tillbaka till tilläggstjänstens huvudsida för att kontrollera om det finns några DNS problem för domänen.

Se videofilm nedan som visar ovanstående steg:

Q4: Hur lägger jag till domänen som parkerad domän (alias)?

Innan ni kan lägga till domänen som en parkerad domän behöver ni säkerställa att ni har en tilläggstjänst som har stöd för parkerade domäner.

Se vilka Mulitidomäntjänster som har stöd för parkerade domäner.

What to do?

Följ stegen nedan för att lägga till domänen som en parkerad domän.

Om ni redan är i Kontrollpanelen för er tilläggstjänst navigera till sidan Alias. I annat fall

 1. Navigera till tilläggstjänstens huvudsida i Kundcenterto.
 2. Scrolla ner till sektionen Distribuerade domäner
 3. Klicka på lägg till som parkerad domän (alias) länken. Sidan Alias visas.
 4. Ange domännamn. Klicka på knappen Lägg till.
  Om domänen redan distribueras inom Svenska Domäners plattform kommer ett fel att visas. Om det är er domän, kontakta support för hjälp med att lägga till er domän som tilläggsdomän.
 5. När er domän har lagts till som parkerad domän, visas ett meddelande innehållande en länk som tar er tillbaka till tilläggstjänstens huvudsida för att kontrollera om det finns några DNS problem för domänen.

Se videofilm nedan som visar ovanstående steg:

0% tycker att artikeln var hjälpsam.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...