Hur åtgärdar jag DNS problem?

Innan ni fortsätter undersökningen av ett eventuellt problem i era DNS inställningar, kom ihåg att varje dns ändring medför följande
- Uppdatering av namnservrar för vissa toppdomäner kan ta upp till 48 timmar.
- Uppdatering av DNS-zonen kan ta upp till 24 timmar även då standardzonens TTL på Svenska Domäner är 4 timmar
Om ni nyligen har gjort någon av ovanstående ändringar, invänta tills uppdateringen är klar innan ni felsöker.

Nedan följer exempel på orsaker som kan leda till DNS-problem.

Jag har aktiverat ett Domänkonto

Om ni har aktiverat ett Domänkonto och genomfört ändringar av DNS-poster i Domänkontot utan att ändringarna har propagerat är det troligen namnservrarna för domänen som inte är korrekt inställda.

Hur åtgärdar jag detta?
 1. Navigera till domänsidan i Kundcenter..
 2. Scrolla ner till sektionen Ansluten tilläggstjänst.
  • Om domänens namnservrar inte är korrekta för det aktiverade domänkontot kommer systemet att visa förslag som löser dns problemet. Följ instruktionerna på sidan för att slutföra korrigeringen.
  • Om ni tidigare har använt extern DNS-tjänst för er domän (systemet kommer att visa era externa namnservrar), som i följande fall
   - Ni har flyttat er domän till Svenska Domäner eller
   - Ni använde tidigare en tjänst hos extern leverantör,
   säkerställ att ni säkerhetskopierar er DNS-data från det externa systemet och importera er data till aktiverat domänkonto innan ni godkänner föreslagen åtgärd att ändra DNS-konfigurationen för att matcha för domänkontot korrekta namnservrar, i annat fall kommer inte den nya DNS-zonen att matcha den nuvarande aktiva DNS-zonen och ni kan riskera driftstopp för tjänster knutna till er domän.
  • Om tidigare DNS-zon är irrelevant, som i följande fall
   - Om domänen tidigare endast var parkerade eller
   - Om er tidigare DNS-zon inte längre är aktuell,
   Ni kan isf bortse från säkerhetskopiering och importstegen.

Jag har just registrerat domän hos Svenska Domäner

Om ni just har beställt er domän och er beställning ännu inte är behandlad (och domän aktiverad) kan ni inte göra några ändringar i DNS-konfigurationen.

Hur åtgärdar jag detta?
 1. Navigera till domänsidan i Kundcenter..
 2. Scrolla ner till sektionen DNS-hantering.
 3. Om er domän har status inväntar aktivering kommer ni inte att kunna ändra namnservrar för domänen innan den är aktiverad.

Jag har flyttat domänen till Svenska Domäner och aktiverat en tilläggstjänst

Om ni nyligen har flyttat er domän till Svenska Domäner och ändrat DNS-posterna i er aktiverade tilläggstjänst utan att ändringarna har propagerat, är namnservrarna för er domän troligen inte korrekt inställda. Detta eftersom flyttade domännamns DNS-inställningar inte uppdateras automatiskt för att matcha den nya tilläggstjänstens namnservrar.

Hur åtgärdar jag detta?
 1. Navigera till domänsidan i Kundcenter..
 2. Scrolla ner till sektionen Ansluten tilläggstjänst.
  • Om den inflyttade domänens namnservrar inte matchar med för tilläggstjänsten korrekta namnservrar kommer systemet att visa förslag för att åtgärda dns problemet. Följ instruktionerna på sidan för att slutföra korrigeringen.
  • Om ni tidigare har använt extern DNS-tjänst för er domän (systemet kommer att visa era externa namnservrar) säkerställ att ni säkerhetskopierar er DNS-data från det externa systemet och importera er data till aktiverad tilläggstjänst innan ni godkänner föreslagen åtgärd att ändra DNS-konfigurationen för att matcha för tilläggstjänsten korrekta namnservrar, i annat fall kommer inte den nya DNS-zonen att matcha den nuvarande aktiva DNS-zonen och ni kan riskera driftstopp för tjänster knutna till er domän.
  • Om tidigare DNS-zon är irrelevant, som i fallet om domänen tidigare var parkerad, kan ni bortse från säkerhetskopiering och import stegen.

Jag har endast aktiverat en tilläggstjänst hos Svenska Domäner

Om ni endast har köpt och aktiverat en tilläggstjänst hos Svenska Domäner samtidigt som er domän fortfarande administreras hos annan registrar och ni har ändrat i DNS-posterna i tilläggstjänsten utan att ändringarna propagerar, är namnservrarna för er domän troligen inte korrekt inställda.

Hur åtgärdar jag detta?
 1. Navigera till tilläggstjänsten i Kundcenter..
 2. Scrolla ner till sektionen Distribuerade domäner.
 3. Hitta post som motsvarar ert domännamn.
  • Om domänens namnservrar inte matchar med ansluten tilläggstjänst kommer systemet att visa förslag för att korrigera dns problemet. Följ instruktionerna på sidan för att slutföra korrigeringen.
  • Om ni tidigare har använt extern DNS-tjänst för er domän (systemet kommer att visa era externa namnservrar) säkerställ att ni säkerhetskopierar er DNS-data från det externa systemet och importera er data till aktiverad tilläggstjänst innan ni genomför föreslagen åtgärd att ändra DNS-konfigurationen för er hos annan leverantör registrerade domän för att matcha för tilläggstjänsten korrekta namnservrar, i annat fall kommer inte den nya DNS-zonen att matcha den nuvarande aktiva DNS-zonen och ni kan riskera driftstopp för tjänster knutna till er domän.

Jag har anslutit min domän till en annan tilläggstjänst

Om ni har anslutit domänen till en tilläggstjänst och ändrat i DNS posterna i tilläggstjänsten utan att dessa har propagerat är troligen namnservrarna för domänen inte korrekt inställda.

Hur åtgärdar jag detta?
 1. Navigera till tilläggstjänsten i Kundcenter..
 2. Scrolla ner till sektionen Distribuerade domäner.
 3. Hitta post som motsvarar ert domännamn.
  • Om domänens namnservrar inte matchar med ansluten tilläggstjänst kommer systemet att visa förslag för att korrigera dns problemet. Följ instruktionerna på sidan för att slutföra korrigeringen.
  • Om ni tidigare har använt extern DNS-tjänst för er domän (systemet kommer att visa era externa namnservrar), som i följande fall
   - Ni har flyttat domänen till Svenska Domäner eller
   - Ni hade tidigare en tjänst hos extern leverantör, eller
   - Ni har anslutit en domän som är registrerad hos annan registrar,
   säkerställ att ni säkerhetskopierar er DNS-data från det externa systemet och importera er data till aktiverad tilläggstjänst innan ni genomför föreslagen åtgärd att ändra DNS-konfigurationen för er hos annan leverantör registrerade domän för att matcha för tilläggstjänsten korrekta namnservrar, i annat fall kommer inte den nya DNS-zonen att matcha den nuvarande aktiva DNS-zonen och ni kan riskera driftstopp för tjänster knutna till er domän.
  • Om tidigare DNS-zon är irrelevant, som i fallet om domänen tidigare var parkerad, kan ni bortse från säkerhetskopiering och import stegen.

Jag har anslutit min domän till en annan tilläggstjänst

Hur åtgärdar jag detta?
 1. Navigera till tilläggstjänsten i Kundcenter.
 2. Scrolla ner till sektionen Distrubuerade domäner.
 3. Hitta post som motsvarar ert domännamn.
  • Om domänens namnservrar inte matchar med ansluten tilläggstjänst kommer systemet att visa förslag för att korrigera dns problemet. Följ instruktionerna på sidan för att slutföra korrigeringen.
   Säkerställ att ni importerar er DNS-data från den tidigare anslutna tilläggstjänsten innan ni godkänner föreslagen åtgärd att ändra DNS-konfigurationen och matcha för den nya tilläggstjänsten korrekta namnservrar, i annat fall kommer inte den nya DNS-zonen att matcha den nuvarande aktiva DNS-zonen och ni kan riskera driftstopp för tjänster knutna till er domän.
  • Om tidigare DNS-zon är irrelevant, som i fallet om domänen tidigare var parkerad, kan ni bortse från säkerhetskopiering och import stegen.

Jag har sagt upp min domän hos Svenska Domäner

Om er domän på Svenska Domäner efter uppsägning slutar fungera före förfallodatum, är det troliga att domänen har inaktiveratsoch domänen har blivit parked. För att återaktivera tidigare DNS-konfiguration för domänen, måste ni göra en återställning av domänen.

Hur åtgärdar jag detta?
 1. Navigera till domänsidan i Kundcenter.
 2. Om domänens status är inaktiverad, kommer optionen återaktivera att visas. Följ instruktionerna på sidan för att slutföra återaktiveringen.

Jag har sagt upp min tilläggstjänst hos Svenska Domäner

Om domänen slutar fungera före förfallodatum och ni hade den ansluten till en uppsagd tilläggstjänst hos Svenska Domäner, är det troligen för att tilläggstjänsten har förfallit och avslutats tillsammans med DNS-zonen för domänen.

Hur åtgärdar jag detta?

Om domänen är registrerad hos Svenska Domäner bör ni ansluta domänen till en tilläggstjänst, annars bör ni:
- Ändra dns konfiguration för er domän hos er registrar för att matcha namnservrar hos er nya DNS-leverantör;
- Kontakta supporten för att återställa er tilläggstjänst hos Svenska Domäner;
- Exportera er DNS-data och vidarebefordringar;
- Importera er DNS-data och vidarebefordringar till er nya registrars DNS plattform.

Jag har aktiverat en tilläggstjänst för min domän hos annan leverantör

Om ni har domänen registrerad hos Svenska Domäner med aktiverad ny tilläggstjänst hos en annan leverantör och har ändrat DNS-poster i er nya tilläggstjänst utan att ändringen har propagerat är det mest troligt att dns konfiguration för domänen inte är korrekt.

Hur åtgärdar jag detta?
 1. Navigera till domänsidan i Kundcenter.
 2. Scrolla ner till sektionen DNS-hantering.
 3. Hitta post som motsvarar ert domännamn.
  • Om domänens namnservrar inte matchar med den nyligen aktiverade tilläggstjänstens namnservrar hos er nya leverantör behöver ni ändra dessa enligt er nya leverantörs instruktioner.
  • Om ni tidigare har använt Svenska Domäner DNS-tjänst för er domän, säkerställ att ni exporterar er DNS-data och importera den till den nya tjänsten innan ni ändrar DNS-konfiguration för att matcha nya tilläggstjänstens namnservrar, i annat fall kommer inte den nya DNS-zonen att matcha den nuvarande aktiva DNS-zonen och ni kan riskera driftstopp för tjänster knutna till er domän.
  • Om tidigare DNS-zon är irrelevant, som i fallet om domänen tidigare var parkerad, kan ni bortse från säkerhetskopiering och import stegen.

Jag har flyttat domänen från Svenska Domäner och använder ett Domänkonto

Om er domän inte fungerar efter att ni har flyttat den från Svenska Domäner, kan det bero på att ni har använt ett Domänkonto som avslutades ett visst antal dagar efter genomförd domänflytt. Domänkonto är en kostnadsfri tjänst som endast ingår så länge domänen administreras genom Svenska Domäner.

Hur åtgärdar jag detta?

Ni bör
- Ändra dns konfiguration för er domän hos den nya registraren för att matcha namnservrar hos er nya DNS-leverantör;
- Kontakta supporten för att återställa er tjänst på Svenska Domäner;
- Exportera era DNS-data och vidarebefordringar;
- Importera dem till er nya registrars DNS plattform.

100% tycker att artikeln var hjälpsam.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...