Hur återaktiverar jag mitt inaktiverade abonnemang?

Ni kan återaktivera ert inaktiverade abonnemang automatiskt via Kundcenter.

  1. Navigera till tilläggstjänstens huvudsida eller Navigera till domänens huvudsida beroende på vilket abonnemang ni har.
  2. Ni kommer att se ett meddelande med information om att ert abonnemang är inaktiverat. Klicka på knappen "Återaktivera".
  3. Ett bekräftelsemeddelande visas med information om kostnad för återaktiveringen.
  4. Om ni godkänner kostnaden klicka på knappen "Bekräfta".
  5. Om allting fungerar som det ska blir ni vidarebefordrad till aviseringssidan där ni kan betala för återaktiveringen av ert abonnemang.

Efter er begäran om återaktivering, skapas automatiskt en avisering som förutom återaktiveringsavgiften avser debitering för hela den inaktiva perioden fram till ett förfallodatum som är senare än datumet för er begäran om återaktivering.

Observera att ni alltid kan komma tillbaka till Kundcenter och betala återaktiveringsaviseringen.

Om den skapade aviseringen inte är betald inom 10 dagar kommer den automatiskt att raderas från systemet.

När aviseringen avseende återaktivering är betald, återaktiveras ert abonnemang automatiskt.

Vid återaktivering av en tilläggstjänst (ex. e-post eller webbhotell) återställs funktionaliteten omgående. Vid återaktivering av ett domänabonnemang kan återställningen av DNS ta upp till 24 timmar att propagera.

Status för abonnemanget ändras tillbaka till Aktiv.

Denna artikel har inte blivit rankad ännu.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...