Vilka betalningsmetoder godtar ni?

Vi har stöd för två betalningsmetoder, kort och faktura. Båda betalningsmetoderna ställs in globalt för kundkontot. Det går även att välja en specifik betalningsmetod för varje enskilt abonnemang. Du kan välja vilket abonnemang som ska betalas med kort men du kan inte registrera flera kort för olika abonnemang, det går endast att registrera ett kort på ett kundkonto.

Kort

Vi har stöd för vanliga kortstyper vi DIBS, era kortreferenser sparas av systemet för att underlätta framtida betalningar. Notera att registrerade kortsreferenser kan avregistreras när som helst från vårt system för att blockera systemet från att använda dem framgent. I kombination med inaktiverad funktionsgaranti, ger detta arbetsflöde dig full kontroll över förnyelseprocessen för abonnemang med denna betalningsmetod.

Om en kortbetalning misslyckas, kommer vårt system att fortsätta försöka varje dag, i 10 dagar och för varje misslyckat försök sänds en notifikation via mail. Om funktionsgaranti är aktiverat, kommer kortbetalningen, 3 dagar före förfallodatum, omvandlas till en faktura som skickas via e-post eller post, beroende på dina inställningar.

Faktura

Du kan välja att få fakturor skickade per e-post (PDF-faktura) eller post (pappersfaktura). Utfärdande av faktura förutsätter ett kreditgodkännande (då abonnemang förnyas vid utfärdande av fakturan och inte när den är betald). Fakturor innebär uppskjuten betalning med 10 eller 30 dagar. Vid uteblivna betalningar skickaspåminnelser och inkassokrav.

När en kund är godkänd för faktura, skickas fakturor och eventuella påminnelser till kunden per e-post eller post, beroende på inställningarna. Faktureringsavgift om 45 kr tillkommer för pappersfakturor.

Denna betalningsmetod används även som backup i de fall där kunden har aktiverat vår funktionsgaranti , för att säkerställa förnyelse av ett abonnemang även om debitering av kortet inte fungerar.

I speciella fall godkänner inte fakturabetalning, läs mer i Varför kan jag inte betala med faktura?

Vi uppdaterar faktureringsadressen löpande enligt information från kreditupplysningsföretag.

Ändring av betalningsmetod

Under vissa omständigheter kommer systemet automatiskt att ändra betalningsmetod för en avisering (aktivering av funktionsgaranti) men den förvalda betalningsmetoden för abonnemanget kvarstår oförändrad.
Det är även möjligt att ändra betalningsmetod för en avisering under särskilda omständigheter via Kundcenter men den förvalda betalningsmetoden för abonnemanget kvarstår oförändrad.

Om kunden inte är kreditgodkänd med uppskjuten betalning, kan vår administration ändra betalningsmetod för alla abonnemang registrerade på kundkontot från Faktura till Betalkort. Slutligen, kan kunden begära en ändring av betalningsmetod för vissa/alla abonnemang på sitt kundkonto genom att kontakta oss via telefon, e-post eller ett supportärende.

Vilken betalningsmetod bör jag använda?

Både kortbetalning och PDF-faktura är kostnadsfria alternativ, för pappersfaktura tillkommer 45 kr i faktureringsavgift.

Om du vill ha en flexibel lösning som erbjuder uppskjuten betalning rekommenderar vi PDF-faktura.

Om du behöver få fakturan i fysiskt format kan du antingen använda PDF-faktura för att få den via e-post och skriva ut fakturan själv eller välja pappersfaktura för att få den via post.

61% tycker att artikeln var hjälpsam.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...