Jag har mottagit en Faktura från Svenska Domäner

Nedan följer en lista på möjliga brev ni har mottagit från Svenska Domäner Hosting AB.

Hitta sektionen som motsvarar rubriken i brevet ni har fått nedan.

Faktura

Pappersfakturor är en följd av beviljad kredit med försenad betalning för abonnemang som ni har beställt hos Svenska Domäner och för dem gäller obligatorisk betalning.

Om ni inte känner igen artiklarna på fakturan eller om ni vet att ni inte har beställt någonting från Svenska Domäner, anmäl missbruk av er identitet.

Läs om Betalningsinformation nedan.

Om en Faktura inte är betald på förfallodagen, skickas det ut en påminnelsefaktura en vecka efter förfallodatum med en tilläggsavgift om 60 kr eller 200 kr beroende på om ni är en privatperson eller företräder ett företag.

Privatpersoner

Följande två påminnelser tillämpas för privatpersoner (registrerade med personnummer).

Påminnelse 

Påminnelsen skickas av Svenska Domäner en vecka efter ursprungsfakturans förfallodatum p g a att ni inte har betalat en Faktura som är obligatoriskt att betala.

Om ni inte känner igen artiklarna på fakturan eller vet att ni inte har beställt någonting hos Svenska Domäner, anmäl missbruk av er identitet.

Läs om Betalningsinformation nedan.

Om påminnelsen inte betalas senast på förfallodatum, skickas det ut ett inkassokrav en vecka efter påminnelsens förfallodatum med en tilläggsavgift om 180 kr.

Inkasso

Inkassokrav skickas av Svenska Domäner en vecka efter påminnelsens förfallodatum p g a att ni inte har betalat fakturan eller påminnelsen som är obligatorisk att betala.

Om ni inte känner igen artiklarna på fakturan eller vet att ni inte har beställt någonting hos Svenska Domäner, anmäl missbruk av er identitet.

Läs om Betalningsinformation nedan.

Inkassokrav är den sista påminnelsen för privatpersoner och om inte den betalas senast på förfallodatum, skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Företag

Följande två påminnelser tillämpas för företag (registrerade med organisationsnummer).

Påminnelse 1

Påminnelse 1 skickas av Svenska Domäner en vecka efter ursprungsfakturans förfallodatum p g a att ni inte har betalat en faktura som är obligatorisk att betala.

Om ni inte känner igen artiklarna på fakturan eller vet att ni inte har beställt någonting hos Svenska Domäner, anmäl missbruk av er identitet.

Läs om Betalningsinformation nedan.

Om påminnelse 1 inte betalas senast på förfallodatum, skickas det ut en Påminnelse 2 en vecka efter Påminnelse 1 förfallodatum med en tilläggsavgift om 250 kr.

Påminnelse 2

Påminnelse 2 skickas av Svenska Domäner en vecka efter Påminnelse 1 förfallodatum p g a att ni inte har betalat Fakturan eller Påminnelse 1 som är obligatorisk att betala.

Om ni inte känner igen artiklarna på fakturan eller vet att ni inte har beställt någonting hos Svenska Domäner, anmäl missbruk av er identitet.

Läs om Betalningsinformation nedan.

Detta är den sista påminnelsen för företagskunder och om inte den betalas senast på förfallodatum, skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Betalningsinformation

En pappersfaktura behöver betalas via bankgiro eftersom den inte kan betalas via Kundcenter (vår kundportal) med ett betalkort när den väl har skapats.

Säkerställ att ni vid betalning anger korrekt referensnummer och bankgironummer som är angivet på fakturan.

Observera att det kan ta en till tre arbetsdagar innan er betalning har bokförts hos Svenska Domäner.

Ni har möjlighet att kontrollera betalningsstatus och relaterad information för fakturan via stegen nedan:

  1. Navigera till aviseringens huvudsida med hjälp av referensnumret på mottagen faktura.
  2. Se betalningsstatus eller annan information så som förfallodatum eller bokförda transaktioner på huvudsidan.

Denna artikel har inte blivit rankad ännu.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...