Vad händer när systemet inaktiverar mitt abonnemang?

Inaktivering av ett abonnemang innebär att funktionerna tillfälligt inaktiveras. Den vanligaste orsaken för en inaktivering av ett abonnemang är utebliven förnyelsebetalning, det kan emellertid även finnas andra orsaker som begäran av omgående uppsägning av domännamnet eller att en tilläggstjänst innehåller en säkerhetsrisk för våra system (t.ex. hackad hemsida eller stulet lösenord för e-post, etc..).

Inaktivering av domän

En domäninaktivering innebär att domänens DNS blir låst.

I praktiken, innebär det att domänens namnservrar ändras till parkerad DNS som endast riktar domänen mot Svenska Domäners parkeradsida samt att alla tjänster knutna till domänens DNS inställningar slutar att fungera. Under tiden domänen är inaktiverad är all administration av domänen blockerad ( inklusive byte av namnservrar) via Kundcenter eller andra kanaler som kontakt med support med begäran att ändra namnservrar via e-post eller telefon.

Även om alternativet att flytta domänen finns (genom att begära ut en EPP/Authid kod) för att återta kontrollen över domänen via en annan registrar, observera att flytt för vissa Toppdomäner mellan registrarer även initierar en automatisk förnyelse som kan vara dyrare än en återaktivering av domänabonnemang.

Om domänabonnemanget inte återaktiveras eller flyttas till annan registrar, kommer det så småningom att sägas upp.

Inaktivering av tilläggstjänst

Inaktivering av en tilläggstjänst innebär att tjänstens funktionerna inaktiveras.

I praktiken, innebär det att hemsidan inte syns och/eller att e-postmeddelanden inte kan skickas, tas emot eller läsas.

Under tiden tilläggstjänsten är inaktiverad är all tekninsk administration av tjänsten blockerad både via Kundcenter och Kontrollpanel men även via andra kanaler som kontakt med support via e-post eller telefon med begäran om tekniska ändringar.

Om abonnemanget för tilläggstjänsten inte återaktiveras, kommer det så småningom att sägas upp.

0% tycker att artikeln var hjälpsam.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...