Varför får jag varningsmeddelanden gällande inaktivering av mitt abonnemang?

Vårt system förnyar registrerade abonnemang automatiskt och kommer att försöka genomföra förnyelsen på alla möjliga sätt.

Om vårt system upptäcker att den automatiska förnyelsen inte kan genomföras under perioden som startar 25 dagar före förfallodatum (förnyelseaviseringen skapas) och fram till förfallodatum, kommer systemet att skicka en inaktiveringsvarning per e-post var 5:e dag fram till förfallodatum.

Följande orsak(er) kan initiera utskick av inaktiveringsvarningen:

Efter 5 av systemet utskickade varningar inaktiveras/avslutas abonnemanget automatiskt.

Om ni uppsåtligen har inaktiverat automatisk förnyelse kan ni bortse ifrån varningarna.

I annat fall, försök att åtgärda problemet som systemet har upptäckt genom följande

Denna artikel har inte blivit rankad ännu.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...