Vad är ett abonnemang av en domän/tilläggstjänst?

Ett abonnemang av en domän och/eller en tilläggstjänst är affärsmodellen Svenska Domäner använder för att erbjuda tjänster till sina kunder.

Två huvudattribut för varje abonnemang är abonnemangsperiod och betalningsmetod. I kombination med andra tillgängliga betalningsmetoder för det gemensamma kundkontot, framkallar de ett automatiserat beteende av systemet under abonnemangets livscykel.

Automatisk förnyelse

Den viktigaste aspekten i affärsmodellen är att efter aktivering av en domän/tilläggstjänst förnyas abonnemanget automatiskt och fortsätter att administreras tills det sägs upp, skriftligt av kunden, automatiskt p g a utebliven förnyelsebetalning eller flytt till annan registrar (gäller endast domännamn).

En sådan strategi har antagits för att underlätta leverans och löpande funktionalitet av tjänsten, genom att ta bort behovet av explicit godkännande vid förnyelse av domän/tilläggstjänst löper den vidare automatiskt tills den sägs upp.

Emellertid, om kunden vill ha mer kontroll genom ett uttryckligt medgivande gällande förnyelse av tjänst, finns det arbetsflöden som tillåter det, men ett sådant beteende av systemet betraktas som ett undantag just nu och systemet stöder inte det på ett-enkelt-att-använda sätt.

Abonnemangsperiod

Eftersom abonnemanget förnyas automatiskt, avgör denna aspekt för hur lång tid abonnemanget förnyas. När en förnyelseavisering för ett abonnemang genereras av systemet, används den valda perioden av systemet för att beräkna pris och period. När aviseringen är betald, flyttar systemet fram förfallodatum för abonnemanget enligt den valda perioden.

Ändring av abonnemangsperiod

Ändring av abonnemangsperiod är inte automatiserat och behöver göras via support (telefon eller e-postbegäran). Om det redan finns en genererad obetald avisering som avser den tidigare perioden, kommer den att makuleras och en ny kommer att skapas för den nya perioden. Observera att det för tjänsten aktuella priset vid ändring av perioden kommer att gälla. Domänabonnemang med kortare period än 1 år kan inte ändras till en annan period som är kortare än 1 år , ändring kan endast göras till perioder som stöds av systemet (ett år eller längre). Vid en ändring av abonnemangsperiod ändrar systemet automatiskt priset för tjänsten till det på hemsidan aktuella priset vilket innebär att en domän automatiskt blir en Billig domän vid en ändring av period.

Produkt stöd

Observera att domäner och vissa tilläggstjänster inte har stöd för alla abonnemangsperioder. Svenska Domäner har nyligen slutat att registrera domäner med kortare abonnemangsperiod än 1 år, dock stöds fortfarande existerande domänregistreringar som har kortare abonnemangsperiod än 1 år. Notera även att flytt av domäner till Svenska Domäner medför att domänens abonnemangsperiod sätts till 1 år. Privatkunder som väljer faktura som betalningsmetod kan inte beställa tjänster på månadsbasis. I det fallet är endast betalningsmetoden betalkort tillgängligt.

Hur ofta bör jag förnya?

Eftersom domännamn registreras till samma års-pris oavsett period, är inte priset en faktor som avgör ert beslut gällande dem. För tilläggstjänster, däremot, är det annorlunda. Med flexibiliteten som ingen bindningstid ger tillkommer en viss kostnad. Om tilläggstjänsten är knuten till långvariga verksamheter är det klokt att välja en längre period för att säkerställa användandet, men om ni planerar att använda tjänsten för kortsiktiga händelser som mässor eller turneringar då är en kortare period att föredra.

100% tycker att artikeln var hjälpsam.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...