Hur ansluter jag en domän till en tilläggstjänst?

Domänen är registrerad hos Svenska Domäner

 1. Navigera till domänsidan i Kundcenter.
 2. Scrolla ner till sektionen Ansluten tilläggstjänst.
 3. Tillgängliga anslutningsalternativ visas på sidan, beroende på nuvarande konfiguration.

Nedan följer beskrivning av tillgängliga alternativ:

Domänen är inte ansluten till någon tilläggastjänst

I detta fall är domänstatus aktiv eller inväntande uppsägning och den är inte ansluten eller är på väg att anslutas till någon tilläggstjänst.

Hur gör jag?

 1. Anslut till kostnadsfritt Domänkonto.
  • Alternativet är tillgängligt om domänen är Premium och det inte finns några andra tilläggstjänster som kan hantera DNS för domänen.
  • Ett nytt Domänkonto skapas där ni har möjliget att hantera dns tillsammans med e-post och web vidarebefordringar för er domän.
  • Säkerställ att det inte finns några DNS problem efter aktivering av ert Domänkonto.
 2. Anslut till någon av de på kundkontot redan aktiverade Multidomäntjänsterna.
  • Alternativet är tillgängligt på sidan för alla Multidomäntjänster med status aktiv eller inväntande uppsägning på ert kundkonto.
  • Ni kan ansluta domänen som Parkerad (Alias) eller Tilläggsdomän (Hemsida) i tillgängliga tilläggstjänster beroende på hur ni vill använda domänen.
  • Vissa Multidomäntjänster hanterar inte hemsidor, i det fallet är endast alternativet Parkerad domän tillgängligt. Ta reda på vilket alternativ som är bäst för er och hur man går tillväga.
  • Säkerställ att det inte finns några DNS problem efter anslutning av domänen till en Multidomäntjänst.
 3. Anslut domänen genom att köpa en ny tilläggstjänst
  • Det här alternativet är alltid tillgängligt.
  • Ni kan välja mellan Webb, E-post och DNS tjänster.
  • Efter val av tjänstealternativ, öppnas ett dialogfält där ni kan välja mellan tillgängliga tilläggstjänster och betalningsperiod för denna.

Domänen håller på att anslutas till någon tilläggstjänst

I detta fall har domänen, tilläggstjänsten eller båda status inväntande aktivering. Så snart er beställning är behandlad kommer er domän att anslutas till den angivna tilläggstjänsten.

Säkerställ att det inte finns några DNS problem efter att domänen och/eller tilläggstjänsten har aktiverats.

Domänen är ansluten till en tilläggstjänst

I detta fall är status för domänen aktiv eller inväntande inaktivering och den är ansluten till en tilläggstjänst.

Om det är den önskade tilläggstjänsten, säkerställ att det inte finns några DNS problem. Om det inte är den önskade tilläggstjänsten, ta en titt på hur ansluter jag domänen till en annan tilläggstjänst.

Domänen är registrerad hos annan registrar

Jag har ingen tilläggstjänst hos Svenska Domäner

Om ni vill ansluta er domän som är registrerad någon annanstans, behöver ni köpa en Webb, E-Post eller DNS tjänst hos Svenska Domäner. Se fördelarna med att använda Multidomäntjänster.

En flytt av domänen till oss kommer att underlätta konfigurationen av tilläggstjänsten och medför inga extra kostnader i jämförelse med andra registrarer eftersom vi registrerar domäner till självkostnadspris. I annat fall välj alternativet Jag vill använda en domän jag äger via en annan registrar vid köp av tilläggstjänst.

Jag har en multidomäntjänst hos Svenska Domäner

Hur ansluter jag domänen?

 1. Navigera till tilläggstjänstens huvudsida i Kundcenter.
 2. Scrolla ner till sektionen Distribuerade domäner.
  • Sektionen är tillgänglig om tilläggstjänsten har status aktiv eller inväntande inaktivering.
 3. Ni kan välja att ansluta domänen som Parkerad (Alias) eller Tilläggsdomän (Hemsida), beroende på hur ni vill hantera domänen.
  • Vissa Multidomäntjänster hanterar inte hemsidor, i det fallet är endast alternativet Parkerad domän tillgängligt.
 4. Ta reda på vilket alternativ som är bäst för er och hur man går tillväga.
 5. Säkerställ att det inte finns några DNS problem efter anslutning av domänen till en Multidomäntjänst.

Jag har en tilläggstjänst med stöd för en domän hos Svenska Domäner

Innan ni kan ansluta er hos annan registrar registrerade domän, behöver ni uppgradera er tilläggstjänst till en Multidomäntjänst.

Domänen är redan ansluten som parkerad eller tilläggsdomän / Det finns en tilläggstjänst ansluten till domänen

 1. Navigera till tilläggstjänstens huvudsida i Kundcenter.
 2. Scrolla ner till sektionen Distribuerade domäner.
 3. Tabellen med Distribuerade domäner visas enligt följande
  • Distribuerade domäner i tilläggstjänsten;
  • Hur domänen distribueras visas, kan vara Primär-, Sub-, Tilläggs- eller Parkerad domän.

Eventuell lista med förslag visas:

Domänen är inte registrerad

Innan ni kan använda en domän behöver ni registrera den. Alternativet registrera visas om domänen inte är registrerad och vi säljer den toppdomänen (TLD).

Vi registrerar domäner till självkostnadspris. Om alternativet registrera inte är tillgängligt behöver ni registrera domänen hos en annan registrar.

Domänen är registrerad hos annan registrar

Om ni distribuerar domänen i en av våra tilläggstjänster, överväg att Flytta domänen till oss. En flytt av domänen till oss kommer att underlätta konfigurationen av tilläggstjänsten och medför inga extra kostnader i jämförelse med andra registrarer eftersom vi registrerar domäner till självkostnadspris.

Domänen är inaktiverad

Innan ni kan använda domänen, behöver ni återaktivera domänen. Efter att ni har klickat på knappen Återställ, följ instruktionerna på sidan för att återställa domänen.

Det finns interna eller externa DNS problem med domänen

Det finns interna eller externa DNS problem med domänen.

Denna artikel har inte blivit rankad ännu.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...