Hur ansluter jag min domän till en annan tilläggstjänst?

Anslutning av domän till en annan tilläggstjänst innebär att ni överför all befintlig data och konfiguration relaterad till den domänen från befintlig tilläggstjänst till en annan tilläggstjänst.

En sådan åtgärder kommer att generera ett oundvikligt driftstopp för de tjänster som är relaterade till den domänen så som DNS, e-post eller er hemsida på grund av flytt av data. Tidslängden för driftstoppet kommer att anges bredvid varje överföringsalternativ. Det är därför viktigt att alltid kontrollera om uppgradering av befintlig tilläggstjänst är ett bättre alternativ än flytt till annan tilläggstjänst eftersom uppgradering inte medför några driftstopp.

I de flesta fall, är anslutning till en ny tilläggstjänst det bästa alternativet, särskilt med tanke på de ekonomiska fördelarna med multidomäntjänster.

 1. Navigera till domänsidan.
 2. Kontrollera vilken tilläggstjänst domänen är ansluten till och nuvarande roll i tilläggstjänsten.

Baserat på ovanstående är följande alternativ tillgängliga:

Flytt till annan tilläggstjänst av domän som är ansluten till domänkonto

Domänkonto hanterar DNS och e-post / webb vidarebefordringar.

Eftersom datamängden i samband med denna tjänst är lätt att flytta, är detta alternativ endast kundens ansvar. Nedan finner ni förklaring som hjälper er att genomföra denna flytt.

How to reconnect?
 1. Exportera säkerhetskopiera data från domänkontot (om det finns några viktiga poster).
 2. Avsluta domänkonto.
 3. Anslut domänen till en befintlig multidomäntjänst.
  Det räcker med att ansluta domänen som Parkerad domän, men om ni planerar att använda webbtjänsten för denna domän behöver ni säkerställa att den befintliga Multidomäntjänsten har stöd för detta och att domänen kan anslutas som Tilläggsdomän. Om den inte har stöd för detta, måste den befintliga Multidomäntjänsten uppgraderas.
 4. Importera återställ data från tidigare domänkonto i Parkerad / Tilläggsdomän.
 5. Kontrollera att domänens DNS konfiguration är korrekt.
  Observera att DNS ändringen kan orsaka driftstopp av tjänster knutna till domänen under upp till ett dygn.
  Tidslängden för driftstoppet kan beräknas ytterligare beroende på om namnserverbyte sker och hur lång tid import av data tar.

Flytt av domän till ny tilläggstjänst i alla andra fall

Detta är ett mer komplext scenario där andra tjänster så som e-post och / eller hemsida behöver flyttas till den nya tjänsten. Vid en sådan flytt är Svenska Domäner ansvariga för flytt av befintlig data.

Innan ni kontaktar support är det alltid bra att kontrollera om den nya Multidomäntjänsten ni vill flytta domänen till har stöd för alla tjänster (DNS, e-post och / eller web) er domän använder sig av i nuvarande anslutna tilläggstjänst. Om den inte har stöd för alla tjänster behöver ni uppgradera Multidomäntjänsten till en som har stöd för det ni behöver , i annat fall kan inte Multidomäntjänsten användas som mål för flytten av er domän.

Kunden uppmanas att kontakta supporten och ge följande information:

 1. vilken domän ska anslutas,
 2. vilken Multidomäntjänst domänen ska anslutas till,
 3. hur ska domänen anslutas till Multidomäntjänst. Om domänen inte har en hemsida publicerad i nuvarande tilläggstjänst kan den anslutas som Parkerad domän (alias) i annat fall måste den anslutas som Tilläggsdomän (hemsida).

Svenska Domäner kommer att återkoppla till er om ytterligare information behövs samt för att meddela tidsram för när flytten kommer att genomföras. I detta fall kan driftstoppet vara upp till en timme, beroende på mängden data som flyttas.

50% tycker att artikeln var hjälpsam.

Logga in för att ge oss feedback


Bearbetar...